Familia: Saxifragaceae

detail
Saxifraga granulata